En jaksa kirjoittaa, väsyttää niin paljon. Mutta huomenna sitten.